Opiniomania

Wyszukiwarka

Polityka Prywatności Archiwum

Wersja: 1.0

Data wejścia w życie: 2015-03-13

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI I POLITYKA COOKIES
SPOŁECZNOŚCIOWEGO SERWISU OPINII

WWW.OPINIOMANIA.PL

 

SPIS TREŚCI

1.       INFORMACJE OSOBISTE I DANE OSOBOWE

2.       PLIKI COOKIES

3.       WYBÓR UŻYTKOWNIKA CO DO USTAWIEŃ PRYWATNOŚCI I COOKIES

4.       INNE TREŚCI PRZEKAZYWANE W RAMACH SERWISU

5.       REKLAMY W PORTALU

6.       WIĘCEJ INFORMACJI

 

1.       INFORMACJE OSOBISTE I DANE OSOBOWE

1.1.    W momencie akceptacji Regulaminu Serwisu, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie pewnych informacji osobistych, w tym Danych Osobowych przez Administratora – zgodnie z warunkami Regulaminu i w zakresie w nim określonym oraz zgodnie z ewentualnymi dodatkowymi odpowiednio wyrażonymi zgodami.

1.2.    Pojęcia używane w niniejszym dokumencie, jeżeli pokrywają się z definicjami z Regulaminu niniejszego Serwisu, należy rozumieć zgodnie z Regulaminem.

1.3.    Administratorem Danych Osobowych jest Właściciel Portalu określony w Regulaminie, który dokonuje przetwarzania danych osobowych Użytkowników zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.).

1.4.    Dane osobowe przetwarzane będą przez Usługodawcę wyłącznie na podstawie upoważnienia do przetwarzania danych oraz wyłącznie w celu realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę oraz innych celach określonych w Regulaminie. A  po uzyskania osobno stosownych zgód, również w celach marketingowych.

1.5.    Dane osobowe przekazane przez Użytkownika w ramach Rejestracji Usługodawcy podawane są mu dobrowolnie, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych w Regulaminie danych w procesie Rejestracji uniemożliwia finalizację procesu Rejestracji (który kończy Chwila Zawarcia Umowy) i tym samym uniemożliwia założenie Konta / Profilu Użytkownika.

1.6.    Użytkownik ma prawo wglądu do przetwarzanych Danych Osobowych w każdym czasie, jak również prawo do ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia z Bazy Kont.

1.7.    Usługodawca zapewnia możliwość usunięcia danych osobowych z prowadzonego zbioru, w szczególności w przypadku usunięcia Konta Użytkownika. Usługodawca może odmówić usunięcia danych osobowych, jeżeli Użytkownik naruszył obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych osobowych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Użytkownika.

1.8.    Administrator uprawniony jest do udostępniania Danych oraz Danych Osobowych wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa. Administrator nie udostępnia wbrew prawu Danych oraz Danych Osobowych innym podmiotom w szczególności nieuprawionym Osobom.

1.9.    Usługodawca zastrzega sobie prawo do ujawniania współpracującym z Usługodawcą firmom i serwisom internetowym zbiorczych, ogólnych zestawień statystycznych dotyczących Użytkowników. Zestawienia takie dotyczą oglądalności Stron Internetowych Serwisu, ankiet i innych narzędzi statystycznych i nie zawierają danych osobowych Użytkowników.

 

2.       PLIKI COOKIES

2.1.    Usługodawca stosuje mechanizm plików "cookies", które podczas korzystania przez Użytkowników ze Stron Internetowych Serwisu, zapisywane są przez serwer Usługodawcy na dysku twardym urządzenia końcowego Użytkownika.

2.2.    Stosowanie plików "cookies" ma na celu poprawne działanie Stron Internetowych Serwisu na urządzeniach końcowych Użytkowników. Mechanizm ten nie niszczy urządzenia końcowego Użytkownika oraz nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych Użytkowników ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach. „Cookies” nie mają na celu identyfikacji Użytkowników.

2.3.    Usługodawca stosuje mechanizm plików "cookies" w celu:

    1. zapamiętania informacji o urządzeniach końcowych Użytkowników;
    2. weryfikacji i rozwoju swojej oferty;
    3. zbierania danych statystycznych.

2.4.    Każdy Użytkownik może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. Usługodawca wskazuje, że wyłączenie „cookies” może jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie ze Stron Internetowych Serwisu.

 

3.       WYBÓR UŻYTKOWNIKA CO DO USTAWIEŃ PRYWATNOŚCI I COOKIES

3.1.    Zarejestrowany Użytkownik może w dowolnym momencie zaktualizować lub poprawić informacje dotyczące jego osobistego profilu, preferencji poczty e-mail i ustawień prywatności (Profil Użytkownika), w zakresie, w jakim pozwalają na to ustawienia konta użytkownika (w razie potrzeby może napisać maila do Administratora z odpowiednią prośbą  - wnioskiem).

3.2.    Zarejestrowany Użytkownik w każdej chwili można określać, które informacje są dostępne dla innych Użytkowników, edytując swój Profil Użytkownika – w zakresie w jakim pozwala na to funkcjonalność Portalu (w razie potrzeby może napisać maila do Administratora z odpowiednią prośbą  - wnioskiem).

3.3.    Użytkownik może odmówić przekazania informacji osobistych do Portalu. W takiej sytuacji nadal może mieć dostęp do niektórych Treści Użytkowników i przeglądać witrynę Portalu, ale świadczenie niektórych usług może być niemożliwe (np. dodawanie własnych Opinii i/lub Metaopinii, Cytatów, etc.).

3.4.    Użytkownik może wyłączyć stosowanie (obsługę) cookies w ustawieniach przeglądarki. Instrukcja co do kroków postępowania dla poszczególnych, najpopularniejszych przeglądarek i urządzeń lub systemów znajduje się pod następującymi linkami:

a)       Mozilla

b)      Google Chrome

c)       Internet Explorer

d)      Opera

3.5.    Wyłączenie obsługi cookies w przeglądarce i/lub urządzeniu może spowodować ograniczenie funkcjonalności Portalu oraz być przyczyną różnych niedogodności dla Użytkownika.

 

4.       INNE TREŚCI PRZEKAZYWANE W RAMACH SERWISU

4.1.    Administrator zastrzega możliwość umieszczania w Portalu lub korespondencji e-mailowej do Użytkowników (w tym drugim wypadku na podstawie osobno wyrażonej zgody) Materiałów Reklamowych – zgodnie z Regulaminem i niniejszą Polityką Prywatności oraz analogicznymi dokumentami znajdującymi się na portalach Partnerów Marketingowych.

4.2.    W razie przekierowania Użytkownika, po kliknięciu na Materiały Reklamowe, na strony Partnerów Marketingowych, Użytkownika obowiązują odpowiednie regulacje (w tym regulamin i polityka prywatności), znajdujące się na portalach tych Partnerów.

4.3.    W Portalu mogą znajdować się Materiały Agregowane. Administrator nie ma wpływu na ich treść, która pobierana jest całkowicie automatycznie przez tzw. „roboty”.

4.4.    W granicach dopuszczalnych prawem, za treść reklam odpowiadają Partnerzy Marketingowi.

 

5.       REKLAMY W PORTALU

5.1.    Celem Portalu jest udostępnianie trafnych i użytecznych reklam. Aby to osiągnąć, stosowane są pliki cookie oraz systemy reklamowe innych firm. Do wyświetlania odpowiednich reklam mogą być używane różne informacje, w tym pliki cookie, pliki web beacon, adresy IP, statystyki użycia oraz inne nieosobiste informacje dotyczące komputera lub urządzenia (takie jak typ przeglądarki i system operacyjny). W przypadku zalogowania na Koncie Użytkownika można też wyświetlać reklamy na podstawie informacji podanych w ramach tego konta.

5.2.    Administrator używa w Portalu m. In. plików Cookiem, aby ułatwić reklamodawcom i wydawcom wyświetlanie reklam w tej i innych witrynach partnerskich oraz zarządzanie nimi. Reklamy mogą być wyświetlane na podstawie zainteresowań powiązanych z informacjami o aktywności online, które nie umożliwiają identyfikacji użytkownika. Do takich informacji należą między innymi dane o wyświetlanych zawartościach. Reklamy mogą też być wyświetlane na podstawie wcześniejszej aktywności w witrynie danego reklamodawcy. Te informacje, na podstawie których nie można zidentyfikować Użytkownika, są przechowywane oddzielnie od danych Konta Użytkownika oraz innych posiadanych przez Administratora informacji, które umożliwiają identyfikację.

5.3.    Inne firmy reklamowe mogą wyświetlać reklamy w Portalu, o ile spełniają wymagania Administratora dotyczące wyświetlania reklam. Administrator nie udostępnia serwerom ani sieciom tych firm żadnych informacji osobistych bez zgody Użytkownika. Aby uzyskać więcej informacji na temat praktyk stosowanych przez te serwery i sieci oraz instrukcje dotyczące wycofania zgody na objęcie nimi, należy zapoznać się z ich politykami prywatności. Polityka Prywatności Portalu nie ma w tym przypadku zastosowania. Administrator nie ma możliwości kontrolowania działań innych reklamodawców czy witryn. Wszelkie dane uzyskane przez serwery reklamowe innych firm i udostępnione Portalowi są przetwarzane zgodnie z tą polityką prywatności.

 

6.       WIĘCEJ INFORMACJI

6.1.    Administrator przestrzega polskich zasad bezpiecznego przechowywania informacji osobistych, w tym danych osobowych. W szczególności stosuje bezpieczne certyfikaty SSL, a dane są przetwarzane z wykorzystaniem profesjonalnych centrów danych („data center”).

6.2.    Odpowiedzi na pytania dotyczące przetwarzania danych w Portalu oraz stosowanych procedur można uzyskać ze stron pomocy lub poprzez kontakt (najlepiej mailowy) z Administratorem.

6.3.    Aby uzyskać więcej informacji na temat naszych procedur ochrony prywatności, należy zapoznać się również z listą wersji zarchiwizowanych niniejszego dokumentu (o ile istnieją wcześniejsze wersje) i/lub napisać na adres mailowy Administratora (należy też zapoznać się przede wszystkim z Regulaminem Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną).

Tester wiarygodności opinii!

Znalazłeś gdzieś w zakątkach internetu opinię, która wzbudza Twoje wątpliwości i myślisz że może być nieuczciwa lub zmanipulowana przez producenta?

Wklej w poniższe pole treść opinii, a nasz wewnętrzny specjalnie przygotowany przez specjalistów Tester Wiarygodności Opinii dokona analizy w kilka sekund i przekonasz się czy warto ufać tej opinii!

100 trwa analiza opinii...
Wynik analizy wiarygodności podanej przez Ciebie opinii:
Uzyskana ocena
w wyniku testu:

*Wynik testu w niektórych przypadkach może się mylić i nie może być traktowany jako bezsprzeczna informacja dotycząca wiarygodności danej opinii

Jaka idea przyświeca stronie opiniomania.pl

Dzięki unikalnej ocenie wiarygodności opinii w internecie wystawianej przez użytkowników pomagamy oddzielić opinie sztuczne od prawdziwych. Efekt? Teraz szybko i łatwo znajdziesz opinie, którym możesz zaufać. Świetnie, prawda?

Zobacz stronę o nas